Rezervace stolu

Vždy uvádějte datum, hodinu a počet osob nebo počet porcí k vyzvednutí.

Potvrzení vaší rezervace nebo objednávky obdržíte do 24 hod.

*

*

*

*

*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou a nákupem služeb DANTE'S Bistro, Masarykovo nábř. 38/2058, 110 00 Praha 1 řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na DANTE'S Bistro, Masarykovo nábř. 38/2058, 110 00 Praha 1.

Údaje označené (*) jsou povinné.